POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy Malaboo, dostępny pod adresem internetowym www.malaboo.pl jest własnością firmy Malaboo Marcin Ziębowicz wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerami: NIP 734-282-42-68, REGON 120940256.

2. Niniejszy regulamin obowiązujący od 18 września 2018 roku skierowany jest do Klientów i określa zasady i tryb zawierania z Klientem umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu.

3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

4. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

5. Wszystkie produkty dostępne w sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad.

6. Zdjęcia produktów prezentowanych w sklepie mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

1. Aby założyć konto w sklepie należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu.

2. Założenie konta w sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym.

6. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku zamówienia niedostępnego towaru sklep skontaktuje się z Klientem, który zdecyduje o częściowej realizacji, wydłużeniu czasu oczekiwania lub anulowaniu całości zamówienia.

PŁATNOŚĆ

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

   a. Płatność za pobraniem: należność pobiera kurier.

   b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy: kwota zamówienia zostanie przelana na rachunek bankowy podany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

   d. Płatność elektroniczna: kwota zostanie pobrana po przekierowaniu do systemu Tpay.com, gdzie należy wskazać swój bank i potwierdzić płatność.

2. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za towar oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia.

3. W przypadku wyboru przez klienta:

   a. Płatności przelewem albo płatności elektronicznej, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

   b. Płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

DOSTAWA

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:

   a. Dostawa kurierem.

   b. Odbiór osobisty w siedzibie sklepu.

2. Zamówienie zostanie wysłane przez Sprzedawcę w terminie 3 dni roboczych od zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.

3. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

ZWROT

1. Klient może w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Zwrotowi podlega towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, z nienaruszonymi metkami.

3. Klient może odstąpić od umowy wysyłając Sprzedawcy powiadomienie o zamiarze zwrotu towaru na adres e-mail sklep@malaboo.pl wraz z numerem rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona płatność.

4. Klient powinien odesłać zwracany towar przesyłką kurierską lub pocztową poleconą na adres: Malaboo Marcin Ziębowicz, ul. Paderewskiego 70/12, 33-300 Nowy Sącz. Towar należy odesłać wraz z paragonem lub fakturą.

5. Klient ponosi koszt zwrotu towaru.

6. Po otrzymaniu zwrotu Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni dokonaną przez niego płatność za towar.

7. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

REKLAMACJA

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

2. Jeżeli Klient po otrzymaniu towaru znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien wysłać powiadomienie na adres e-mail sklep@malaboo.pl oraz odesłać towar przesyłką kurierską lub pocztową poleconą na adres: Malaboo Marcin Ziębowicz, ul. Paderewskiego 70/12, 33-300 Nowy Sącz. Towar należy odesłać wraz z paragonem lub fakturą.

3. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca Klientowi po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

4. Uszkodzony towar zostanie wymieniony na inny, a jeżeli będzie to niemożliwe sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inny.

5. Reklamacji nie podlegają:

   a. Uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku użytkowania towaru.

   b. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, prania, konserwacji.

   c. Wady widoczne w momencie otrzymania towaru, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu.

d. Naturalne zużywanie się towaru.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu

internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje

brakiem możliwości zawarcia umowy.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych

przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies
w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym
poziomie.